search

Wheel-thrown Altered Stoneware Vase 8 1/4" x 7"
Image coming soon
Image coming soon
Image coming soon
Image coming soon
Image coming soon
Wheel-thrown Altered Stoneware Vase 8 1/4" x 7"
Brand: Jason Fox Ceramics
$120.00
A wheel-thrown and altered stoneware vase
$120.00