search

Wheel-thrown Altered Stoneware Vase 8 1/4" x 6 1/4"
Image coming soon
Image coming soon
Image coming soon
Image coming soon
Image coming soon
Wheel-thrown Altered Stoneware Vase 8 1/4" x 6 1/4"
Brand: Jason Fox Ceramics
$115.00
A wheel-thrown and altered stoneware vase
$115.00